VeKa

je společenství asi 30 mladých lidí, kteří svým zpěvem a hudbou chválí Boha. Často pořádají různé koncerty a doprovázejí setkání mládeže.

Vítězoslavný VeKácký věnec ve Vysočině

Napsáno 28.10.2009

Pátek. Den ,,P“. První písničkáři přijíždějí právě před pátou.Poslední přicházejí pozdě po páté. Povaleči. Problémy průběhu přepravy přestaly probíhat hlavou při precizní pochoutce připravené přivítávacím předvojem. Prostě paráda. Po pomodlení popustíme popruhy puse pro pojídání pokrmu. Pečivo, pekáč perníku, pomeranče povzbudily písničkáře při pojídání. Pochoutka pomizela pryč. Pár pozůstalých kousků pořidil požít pár posledních písničkářů. Po přecpání přišla popořadě pátá part programu. Pomoci připravovat písničkářské přístroje při presbytáři potřebné pro playing písní. Pomáhat – potřebné, praví Pán. Po pokusu přezpívat písně přešli písničkaři po pěšince před pelech. Pozor! Přijel Pajero! ,,Pérák pražský, preferuje povalečství před pokusem pět písně,“ právě pomlouváme příchozího Pajera. První problém při připravování pelechů. Pánové, pozor. Paninky preferují prostorné pokoje pro pořádné prospání. Pokus přizpůsobení paninkám prezicně prošel. Pelechy pánů připraveny popravdě provizorně. Potom přichází prostor pro povídání, pomodlení, procházku. Potom přišlo, pročištění pusy pastou, po pročištění písničkáři pokračovali přes pány, písničkářky paničky. Po potřebě přišlo povzbuzení – poděkování Pánu pro páteční program. Potom proznělo pokoji:,,Přejeme příjemné pochrupování“ – Pavel plus páni projevili potřebu pospávat. Pár písničkářů postupuje před pivovar. Před půlnocí přicházejí pochrupovat. Pelechy plní potřebné poslání!

Sobota. Den ,,S“. Sotva si sedneme se spacákem, slyšíme slova:,,Servus, seber se, snídaně!“ Sousedé slyší. Snad se se sborem sejdeme. Sacramentální slova se souhlasně sjednotili se sborem. Slaná snídaně spojena se sladkou soukána sborem svižně. Staňky spokojeně snědl salám. Seily spolkla sousto sýru. Singing songs se spokojeným sbormistrem se samozřejmě semele skvěle! Stálé seskupování sboru. Staňky slyší svá střeva. ,,Sorry,!“ Sám sprintuje směrem suchý spotřebič.(Záchod)
Sbormistr skončí sborové songy sacramentálními slovy. Sesun sboru směrem spacáky. Svoje soukromé sacramenty snadně spojíme se službou sboru. Sbor se sjednocuje. Super. Se skupinkováním se seklo. Sbormistr svolí siestu. Slyšíme:,,Spánek, snídaně –samozřejmost sama.“

Neděle. Den ,,N“ je z technických důvodů psáno ,,nenormálně“. Po včerejším volnějším večeru následovalo hbité vyskočení z našich postelí, abychom byli na snídani co nejdříve. Do našeho nedělního programu spadalo mimo jiné i doprovázení mše sv. v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci. Čas po velmi krásné a vydařené mši jsme využili k poslednímu přezkoušení našeho repertoáru. S krátkou pauzou na oběd jsme vyzkoušeli všechny písně. Nic kromě času nebránilo začátku koncertu. Konečně je ten správný čas na to, abychom začali velikou show moderovanou Staňkym a Verčou. Ještě poslední slova povzbuzení od ,,kapelního kaplana“, Tomáše Hoffmana, a jde se na to. Obecenstvo šílí a my také. Pro mě zatím nejzdařilejší koncert VeKy (byl můj první). Přídavek samozřejmě nesměl chybět.
Myslím, že jsme v Heřmanově Městci zanechali pěknou vizitku a zároveň i pozvánku na další z našich koncertů. Pokud se VeKa bude stále řídit heslem: ,,K větší cti a slávě Boží“, myslím, že budoucnost i úspěchy budou zaručeny.
Ať žije hudba!:)Sdílet dál...

     

TOPlist